DIVERSEN

Recensie DIVERSEN – Polonica (werken voor luit uit Polen)

DIVERSEN
Polonica (werken voor luit uit Polen)
Michal Gondko (luit)
Ramee RAM1406 • DDD-71’
Uitvoering *** | Registratie ****

Het Polen van het einde van de zestiende en begin zeventiende eeuw kende een behoorlijke luittraditie. Niet alleen aan de hoven, maar ook in gegoede families was de luit het instrument bij uitstek. Muziek was een vast en vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding van jongeren uit gegoede families en zoals de gitaar vandaag de dag geldt als een handig en draagbaar instrument, zo gold dat destijds voor de luit. Het heeft een rijk repertoire aan ‘Polonica’ opgeleverd, luitwerken met wortels in de Poolse kunst- en volksmuziek. Helaas zijn de vele Poolse dansen en Balleti grotendeels anoniem overgeleverd in kleine tabulatuurschriften. Slechts enkelen, doorgaans buitenlanders (zoals Nicolaes Vallet en amateurcomponist Tobias Hume), zijn te achterhalen. De Poolse luitenist Michal Gondko ging op onderzoek uit en vond in verschillende manuscripten – vaak niet meer dan de luitboekjes van amateurmusici – en enkele oude publicaties een wereld aan muziek die het Poolse luitmilieu aardig in klank brengt. Gondko is daarbij een begenadigd luitenist die zijn zevenkorige luit werkelijk kan laten zingen. Het enige nadeel is dat de veertig doorgaans korte werken op de cd redelijk eenvormig zijn qua stijl en tempo. En dan is ruim een uur aaneengesloten luisteren een beetje lang.
Paul Janssen

Wilt u meer recensies lezen? Sluit dan hier een abonnement af en krijg automatisch toegang tot honderden andere recensies én voorgaande edities van Luister.

Facebook
Twitter

Laatste artikelen